top of page

KVKK. 6698 Sayılı KVKK 10,11 ve İlgili Maddeleri Uyarınca Kişisel Veriler ve Diğer TTK. İlgili Maddelerinde Belirlenen Şirketimizin Firma ve 3. Şahıs İştirakçilerine Karşı  Veri ve Ticari Sırları Kanunlar Çerçevesinde Saklamaya ve Hukuki Sorumluluğu Almanız Doğrultusunda Tüm Bilgileri Paylaşmayı Kabul ve Beyan Ederiz.

bottom of page