top of page
png-clipart-united-states-patent-and-trademark-office-eurocoke-summit-2018-copyright-trade

Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuzda şirketlere genel fikri haklar hukukunda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra iş hayatında buluş, tasarım ve markasına yatırım yapan şirketlerin bu yatırım ve emeklerinin korunması bağlamında gerekli tüm hukuki koruma önlemleri alınmaktadır. Hukuki hizmetlerimiz titiz ve seri bir çalışma sistemi içinde yerine getirilmektedir.

Aile Hukuku

Aile hukuku kapsamına dahil nişanlanma, evlilik, boşanma , nafaka, velayet ,vesayet, kayyımlık, maddi manevi tazminat , evlat edinme , mal rejimleri , aile konutu , soybağı konularına ilişkin müvekkillerimize hukuki yardım sağlanmaktadır.

Adsız (1).png

İdare Hukuku

İdarenin haksız ve hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan iptal ve tam yargı davalarında hukuk büromuz tarafından alanında tecrübeli avukatlar ile gerekli hukuki hizmetler verilmektedir.

Ceza Hukuku

Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili, soruşturma/ kovuşturma aşamaları dahil ceza davalarında müvekkillerine gerek danışmanlık hizmeti vermekte gerekse de davalarda sanık müdafiliği / müşteki vekilliği sıfatı ile davaları takip etmekteyiz.

company-23-removebg-preview.png

İcra ve İflas Hukuku

Gelecek

Adsız (3).png

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanında müvekkillerin hukuki durumuna uygun olarak gerekli hassasiyet içinde şirketlerin iş hayatında ortaya çıkan ihtilaflarının çözümü konusunda etkin bir çalışma yapmaktayız. Ayrıca ticaret hukuku alanında müvekkil şirketlerin değişen yasa ve içtihatlar çerçevesinde şirket ana sözleşmeleri, şirket kuruluşları, distribütörlük sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, finansal sözleşmeler, istisna sözleşmeleri, uluslararası sözleşmeler gibi Ticaret hukukunun her konusuna ilişkin sözleşmeler kaleme alınmaktadır.

indir.png

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Şirketlerin işçi ve personelleri ile ilgili sözleşmelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik önlemlerinin yasal zorunluluk ve sınırlar içinde ifasına yönelik hukuki tedbirlerin alınması ile hukuki tavsiyeler, ayrıca işçilerin kıdem, ihbar ve her türlü özlük haklarına ilişkin davaların ve danışmanlık hizmetlerinin takibi ayrıca iş kazası ve sosyal sigortalar mevzuatı çerçevesinde kurumla olan ihtilaflara ilişkin dava ve süreçlerin takibi ve çözümüne ilişkin hukuki hizmetler verilmektedir.

png-transparent-consumer-protection-graphy-consumer-bill-of-rights-consumerism-miscellaneo

Tüketici Hukuku

Tüketici kanunundan kaynaklanan her türlü haksız eylem ve işlemler ile haksız şikayet ve taleplere ilişkin dava ve ihtilaflarda mevzuat ve Yargıtay kararları doğrultusunda alanında tecrübeli avukatlar ile gerekli hukuki hizmetler verilmektedir.

download-removebg-preview_edited.png

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Dava çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu gayrimenkul hukuku alanında tecrübe, birikimimiz ve sürekli güncellenen yargıtay kararlarının takibi ışığında dava sürecine hakimiyet ile müvekkillerimize danışmalık hizmeti vermekte ve uyuşmazlıklarda dava ikame edilmektedir.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanındaki bir kısım hizmetlerimiz

Ecrimisil Davaları

İzaleyi şuyu davaları

Tapu iptal ve tescil davaları

Şuf’a davaları

Men’i Müdahale Davaları

Gayrimenkul Satış Vadinden doğan davalar

Muvazaa nedeni ile tapu iptal tescil davaları

Kat Mülkiyetinden doğan davalar

Tahliye Davaları

Kira Tespit Davaları

Uyarlama Davaları

Kira Alacağı Davaları

Kira sözleşmesi düzenlenmesi

Gayrimenkul Satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi

bottom of page